Urodziny

REGULAMIN KULKOURODZIN :

1. Urodziny odbywają się na Sali Zabaw KULKOLAND w Mieluc przy ul. Szafera 33 (C.H Smoczka).

2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.

3.Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu formularza organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki (gotówką)

4. Zaliczka, wpłacana przez zamawiającego jest zaliczką na konkretny termin i stanowi kwotę bezzwrotną.

5. Minimalna wysokość zaliczki wynosi 100 zł, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.

6. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości, przez czas trwania imprezy urodzinowej, jest oddzielna salka urodzinowa. Czas wynajmu salki wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości)

7. Wejście na Salę Zabaw jest na czas ograniczony, lub nieograniczony zależnie od wykupionej wersji.

8. KULKOLAND nie zapewnia osoby do obsługi salki urodzinowej, chyba że zostanie zakupiona taka opcja.

9. Opłata za wejściówki pobierana jest tylko za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych.

10. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu.

11. Poczęstunek dla rodziców (kwa, herbata,ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych, musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

13. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

14. KULKOLAND zezwala na dostarczenie tortu we własnym zakresie (z cukierni) przez Zamawiającego po okazania paragonu.

15. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed urodzinami.

16. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o liczbie gości najpóźniej 1 dzień przed imprezą oraz zobowiązuje się dostarczyć imienną listę gości.

17. W przypadku powiększenia liczby gości Organizator (prawny opiekun jubilata) dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

18.KULKOLAND Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.

19. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.

20. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

21. W święta obowiązują ceny weekendowe.

22. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Sali Zabaw KULKOLAND.

23. KULKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali.

24. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej na salę zabaw.

25. Zamawiający urodziny (w opcji podstawowej) mogą przyjść na salę zabaw 15 min przed rozpoczęciem imprezki i opuścić salę maksymalnie 15 min po jej zakończeniu.

26. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

27. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny Regulamin Sali Zabaw KULKOLAND.