Sala Zabaw Niezwykłych / Największa i najnowocześniejsza Sala Zabaw w okolicy / Ponad 700m2 do zabawy!!! / TRZY konstrukcje zabawowe / Tor tubingowy - NOWOŚĆ!! / Pajęczyna Spidermana- NOWOŚĆ! / Zjeżdżalnia tubowa - NOWOŚĆ!!! / Salka dla mam karmiących / Magiczny dywan / Kulko-kawiarnia z obszernym menu dla dzieci i rodziców / Kącik maluszka z mnóstwem zabawek / Dmuchana zjeżdżalnia / Imprezy urodzinowe / Grupy zorganizowane / Imprezy plerowe

REGULAMIN PRZYJMOWANIA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Przyjazd grupy zorganizowanej (min. 15 osób) należy zgłosić odpowiednio wcześniej dokonując rezerwacji osobistej, telefonicznej bądź drogą e-mailową.
2. Po złożeniu rezerwacji oraz określeniu wszystkich szczegółów na wskazany adres e-mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.
3. Płatności za pobyt grupy zorganizowanej na Sali Zabaw Kulkoland odbywają się w dniu realizacji usługi, gotówką bądź w formie przelewu (14dni).
4. Grupy zorganizowane przyjmowane są w godzinach 8.00 – 14.00 ( od godz. 12.00 Sala otwarta również dla klientów indywidualnych ) wg cen obowiązujących w ofercie grupowej.
5. Sala Zabaw Kulkoland ma prawo odmówić przyjęcia grupy zorganizowanej w przypadku braku rezerwacji, oraz gdy rezerwacja nie została potwierdzona.
6. W przypadku zmniejszenia liczebności grupy poniżej minimalnej (15 osób) obowiązują ceny wg aktualnego cennika dla gości indywidualnych.
7. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna na każde rozpoczęte 15 osób, a w przypadku grup przedszkolnych (do 6 lat) co najmniej jednego dorosłego opiekuna na każde rozpoczęte 10 osób.
8. Uczestnicy, jak i opiekunowie grupy zobowiązani są do pozostawienia ubrania wierzchniego na czas zabawy w szatni.
9. Na Sali Zabaw dzieci mogą bawić się WYŁĄCZNIE W ZMIENNYCH SKARPETKACH, NIE NA BOSAKA – również latem.
10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są, przed wejściem na Salę Zabaw, nałożyć na swoje obuwie (o płaskiej, miękkiej podeszwie) folię ochronną, bądź całkowicie ściągnąć obuwie (w szczególności buty na wysokim obcasie). Należy przy tym pamiętać, aby nie wchodzić na Salę na bosaka – rodziców (podobnie jak i dzieci) obowiązują zmienne skarpetki bądź stopki. Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.
11. Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u rodzica/opiekuna (zegarki, telefony, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami) lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy, mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali.
12. Z urządzeń zabawowych, znajdujących się na terenie placówki, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Wszelkie urządzenia mechaniczne z wyrzutnikiem (mini hokej, zbijak, pistolety pneumatyczne) są dodatkowo płatne.
14. Na trampolinie, znajdującej się na Sali Zabaw, może jednocześnie skakać max.2 dzieci.
15. Na terenie Sali Zabaw „KULKOLAND” ZABRANIA SIĘ:
 wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej
 wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami oraz trampoliny – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem
 zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni (dmuchańca)
 wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochylnej oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjeżdżania
 niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów Sali Zabaw
 popychania innych dzieci
 wynoszenia piłeczek z basenów
 spożywania posiłków i napojów poza obszarami do tego przeznaczonymi tj. salkami urodzinowymi oraz poczekalnią
 spożywania posiłków i napojów w czasie zabawy – groźba zadławienia
 wchodzenia rodziców/opiekunów na: konstrukcję, dmuchaną zjeżdżalnię oraz trampolinę. Na w/w obiekty, razem z dzieckiem, może wejść WYŁĄCZNIE pracownik obsługi
 wprowadzania zwierząt
16. Sala Zabaw „KULKOLAND” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali.
17. Właściciele oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
18. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na innych osobach lub mieniu.
19. Telefony alarmowe: 112 (ogólnokrajowy), 999 Pogotowie, 998 Straż Pożarna, 997 Policja.
20. Adres Centrum Zbaw dla Dzieci KULKOLAND: ul. Szafera 33, 39 – 300 Mielec
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!!!


Kulkoland - Sala zabaw niezwykłych