Sala Zabaw Niezwykłych / Największa i najnowocześniejsza Sala Zabaw w okolicy / Ponad 700m2 do zabawy!!! / TRZY konstrukcje zabawowe / Tor tubingowy - NOWOŚĆ!! / Pajęczyna Spidermana- NOWOŚĆ! / Zjeżdżalnia tubowa - NOWOŚĆ!!! / Salka dla mam karmiących / Magiczny dywan / Kulko-kawiarnia z obszernym menu dla dzieci i rodziców / Kącik maluszka z mnóstwem zabawek / Dmuchana zjeżdżalnia / Imprezy urodzinowe / Grupy zorganizowane / Imprezy plerowe

REGULAMIN KULKO-URODZINEK

    1. Urodziny odbywają się w Sali Zabaw KULKOLAND w Mielcu przy ul. Szafera 33                
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.                
3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu formularza organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki (gotówką).                
4. Zaliczka, wpłacana przez zamawiającego, jest zaliczką na konkretny termin i stanowi kwotę bezzwrotną.                  
5. Minimalna wysokość zaliczki wynosi 100 PLN, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji, wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.                  
6. Do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości, przez czas trwania imprezy urodzinowej, jest oddzielna sala urodzinowa.      
Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).    
7. Wejście dzieci na Salę Zabaw jest na czas ograniczony, lub nieograniczony zależnie od wykupionej wersji.                
8. KULKOLAND nie zapewnia osoby do obsługi salki urodzinowej, chyba że zostanie zakupiona taka opcja.                
9. Opłata za wejściówki pobierana jest tylko za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych.                
10. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po jej zakończeniu.                  
11. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasto itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.                  
12. Poczęstunek przygotowany dla dzieci, ze względów higienicznych, musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.    
13. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.                
14. KULKOLAND zezwala na dostarczenie tortu we własnym zakresie ( z cukierni) przez Zamawiającego po okazaniu paragonu.              
15. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, tortu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.  
16. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o liczbie gości najpóźniej jeden dzień przed imprezą oraz zobowiązuje się dostarczyć imienną listę gości.                  
17. W przypadku powiększenia liczby gości Organizator (prawny opiekun jubilata) dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.                  
18. KULKOLAND Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali poza szatnią.                  
19. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.                  
20. Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.                  
21. W święta obowiązują ceny weekendowe.                  
22. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Sali Zabaw KULKOLAND.  
23. KULKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu sali.                  
24. Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej na salę zabaw.                
25. Ze względów bezpieczeństwa w skład poczęstunku urodzinowego nie mogą wchodzić napoje gazowane oraz małe twarde przekąski (np. małe trwarde cukierki czy orzeszki)                
26. Zamawiający urodziny ( w opcji podstawowej ) mogą przyjść na salę zabaw 15 min przed rozpoczęciem imprezki i opuśćić salę maksymalnie 15 min po zakończeniu urodzin.                                                                                   27. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.                          
W innym przypadku opcja automatycznie przechodzi w wersję fantazję.                
27. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.                
28. Na Sali Zabaw oraz w salkach urodzinowych obowiązuje zakaz odpalania rac tortowych.                
28. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje główny Regulamin Sali zabaw KULKOLAND.  

Kulkoland - Sala zabaw niezwykłych