Sala Zabaw Niezwykłych / Największa i najnowocześniejsza Sala Zabaw w okolicy / Ponad 700m2 do zabawy!!! / TRZY konstrukcje zabawowe / Tor tubingowy - NOWOŚĆ!! / Pajęczyna Spidermana- NOWOŚĆ! / Zjeżdżalnia tubowa - NOWOŚĆ!!! / Salka dla mam karmiących / Magiczny dywan / Kulko-kawiarnia z obszernym menu dla dzieci i rodziców / Kącik maluszka z mnóstwem zabawek / Dmuchana zjeżdżalnia / Imprezy urodzinowe / Grupy zorganizowane / Imprezy plerowe

REGULAMIN CENTRUM ZABAW „KULKOLAND”

1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12-stu

2. Koszt zabawy określony jest w cenniku

3. Dzieci poniżej 12-ego roku życia muszą znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna

4. Opiekunem może być WYŁĄCZNIE osoba pełnoletnia

5. Możliwe jest pozostawienie dziecka (powyżej 4-ego roku życia) pod opieką personelu WYŁĄCZNIE po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z obsługą placówki oraz wypełnieniu i podpisaniu stosownego oświadczenia, przy czym KULKOLAND zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości pozostawienia dziecka pod opieką personelu w przypadku dużej liczby dzieci przebywających na Sali Zabaw

6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Sali Zabaw o schorzeniach lub niepełnosprawności dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

8. Potwierdzeniem prawa przebywania dziecka na Sali Zabaw jest paragon lub karta rejestrująca czas zabaw na Sali

9. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy, na czas zabawy, obowiązkowo pozostawić w szatni.

10. Na Sali Zabaw dzieci mogą bawić się WYŁĄCZNIE W SKARPETKACH A NIE NA BOSAKA – również latem.

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są, przed wejściem na Salę Zabaw, nałożyć na swoje obuwie (o płaskiej, miękkiej podeszwie) folię ochronną, bądź całkowicie ściągnąć obuwie (w szczególności buty na wysokim obcasie). Należy przy tym pamiętać, aby nie wchodzić na Salę na bosaka – rodziców (podobnie jak i dzieci) obowiązują skarpetki bądź stopki. Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.

12. Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u rodzica/opiekuna (zegarki, telefony, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami) lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy, mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali.

13. Z urządzeń zabawowych, znajdujących się na terenie placówki, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem

14. Wszelkie urządzenia mechaniczne z wyrzutnikiem (mini hokej, zbijak, pistolety pneumatyczne) są dodatkowo płatne

15. Na trampolinie, znajdującej się na Sali Zabaw, może jednocześnie skakać max.2 dzieci

16. Na terenie Sali Zabaw „KULKOLAND” ZABRANIA SIĘ:

wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej

wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami oraz trampoliny – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem

zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni (dmuchańca)

wchodzenia na zjeżdżalnie od strony pochylnej oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjeżdżania

niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów Sali Zabaw

popychania innych dzieci

wynoszenia piłeczek z basenów

wnoszenia do „Kulkolandu” jedzenia oraz napojów z zewnątrz

spożywania posiłków i napojów poza obszarami do tego przeznaczonymi tj. salkami urodzinowymi oraz poczekalnią

spożywania posiłków i napojów w czasie zabawy – groźba zadławienia

wchodzenia rodziców/opiekunów na: konstrukcję, dmuchaną zjeżdżalnię oraz trampolinę. Na w/w obiekty, razem z dzieckiem, może wejść WYŁĄCZNIE pracownik obsługi

przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych

spożywania i pozostawania na terenie Sali Zabaw pod wpływem napojów alkoholowych oraz palenia papierosów

wprowadzania zwierząt

17. Sala Zabaw „KULKOLAND” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali

18. Właściciele oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

19. Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wizycie lub zabawie, uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw

20. Za zakupiony i nie wykorzystany bilet/kartę rejestrującą nie zwracamy pieniędzy.

21. Zgubienie przez rodzica/opiekuna karty rejestrującej skutkuje karą pieniężną w wysokości 15 zł. Dodatkowo, rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za czas pobytu dziecka na Sali Zabaw

22. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na innych osobach lubmieniu

23. Przyjęcie karty rejestrującej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz całkowitą akceptacją powyższego Regulaminu CentrumZabaw „KULKOLAND”.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!

Kulkoland - Sala zabaw niezwykłych